18 oktober 2018

Zelfstandig wonen voor ouderen

Als mensen gezond oud worden, kunnen zij langer en met relatief weinig zorg zelfstandig thuis blijven wonen. Krijgen zij gezondheidsklachten, dan is extra hulp in de vorm van een aangepaste woning of extra zorg nodig. Wanneer ouderen zelfstandig thuis blijven willen wonen, zijn er 2 opties:
 
– Verhuizen naar een woning die past bij de nieuwe levensfase
– Het aanpassen van de huidige woning
 
Belangrijk bij het kiezen voor zelfstandig wonen van ouderen is dat er gekeken wordt naar de volgende punten:
 
– Is er nog mogelijkheid voor sociale contacten
– Kan de oudere zelfstandig boodschappen doen
– Kan er deelgenomen worden aan maatschappelijke activiteiten
 
Wilt u advies of informatie over langer zelfstandig blijven wonen? Neem dan contact op met de gemeente, om te bespreken wat de mogelijkheden voor u zijn. Wellicht zijn er ook mantelzorgers die een rol kunnen spelen. Indien nodig, kan er ondersteuning geboden worden vanuit de WMO. Bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding, hulp in de huishouding of ondersteuning vanuit een mantelzorger.

De jaarlijkse griepprik

De jaarlijkse griepprik beschermt oudere en kwetsbare doelgroepen tegen de ernstige gevolgen van

  • Lees hier meer
  • Nieuwe website

    Welkom op de nieuwe website van Praktijk Heerle! Na maanden van samenwerken met

  • Lees hier meer